© 2011 Webdesign en Realisatie Webstudio Brigitte

Disclaimer

 

Disclaimer

Alhoewel de grootste zorg is betracht, teneinde verzekerd te zijn van de juistheid en de volledigheid aangaande de informatie die

deze internetsite bevat, kan de makers van deze internetsite, vallend onder de verantwoordelijkheid van SlimSmart Int, noch enige

rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan zij is verbonden, aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot verliezen of schade,

op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt

op deze internet site. Indien u deze site bezoekt gaat u hiermee akkoord. Indien u meent dat informatie op deze internetsite onjuist is dan

wordt u vriendelijk verzocht dit te melden zodat deze dat kan corrigeren. Deze aanbieding voor de zakelijke mogelijkheid van

Herbalife Business wordt gedaan door de

onafhankelijke Distributeur SlimSmart Int,

                                          't Kip 7,

                                           7491 BA te Delden.

 

De aanbieder van de zakelijke mogelijkheid is Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG Utrecht.

De verkochte goederen zijn voedingsproducten, verzorgingsproducten of cosmetische producten.

De transacties worden uitgevoerd door deelnemers als hoofduitvoerende.

 

Privacy Verklaring

De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens SlimSmart Int. Door deze site te bezoeken, komt u met ons overeen dat het

Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik

en de inhoud van deze site. Wij verplichten ons om de privacy en veiligheid te beschermen van personen die persoonlijke

informatie via deze webpagina verschaffen.

 

Het doel van deze Privacy verklaring is om u te informeren over welke informatie van u zal kunnen worden verzameld,

op welke manier zulke informatie kan worden gebruikt door SlimSmart Int en/of andere personen met wie zulke informatie kan

worden uitgewisseld, uw keuzes aangaande de verzamelde gegevens, het gebruik en distributie van zulke informatie, uw mogelijkheid

om zulke informatie te herzien, te updaten, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures welke wij hebben ingevoerd

om uw privacy te beschermen.

Middels deze website kunt u gevraagd worden om bepaalde vormen van persoonlijke informatie op te geven

(zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, persoonlijke interesses enz.).

Deze informatie stelt ons in staat om onze bedrijfsactiviteit te beheren, om klantenservice te verlenen, om u op de hoogte te brengen

van producten en/of diensten waarvan u hebt aangegeven dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn.

U kunt vrijwillig kiezen om uw persoonlijke informatie aan ons kenbaar te maken.

 

Indien u uw persoonlijke informatie niet aan ons wenst kenbaar te maken, verzoeken wij u om deze niet aan ons te geven.

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd.

We zullen redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, om schending van deze Privacy Verklaring te melden, indien u wilt dat wij uw

persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor

direct marketing doeleinden kunt u contact met ons opnemen:

SlimSmart Int

't Kip 7

7491 BA Delden

Tel. 074-3766029

KvK 34244762

e-mailadres: herbalhealth@planet.nl